Komunitní model

Cykličnost duševního onemocnění (DO) způsobuje, že se osoby s DO opakovaně dostávají do situace, kdy nejsou schopné se v době ataky odpovídajícím způsobem postarat o své zájmy díky zhoršené interakci s okolím. Pokud žijí samy a nedostanou včas potřebnou podporu, mohou být ohroženy sociálním propadem.

Podle naší zkušenosti mezi osobami s DO přirozeně vznikají vazby, osobně se znají z průběhu léčby nebo návazné péče,sdílejí své osudy, mají potenciál se vzájemně podpořit. Tím přirozeně vytvářejí komunitu, která zahrnuje i jejich blízké a rodinné příslušníky, kteří jsou onemocněním svých blízkých výrazně ovlivněni.

Hlavním principem naší práce  je odborná podpora těchto tendencí, důraz na zvyšování kompetencí jednotlivých uživatelů služeb i celé komunity osob s DO.

Vytváření svépomocných skupin a zapojování osob s vlastní zkušeností s onemocněním (peer konzultantů) do péče o osoby s duševním onemocněním je nedílnou součástí našich sociálních i zdravotních služeb. Asertivní komunitní léčba je součástí psychosociální rehabilitace včetně práce kontaktního terénního týmu. Vede ke zkrácení délky hospitalizace, spokojenosti nemocných, menší zátěži rodin.

Takto pojatá komunitní sociální práce navazuje na způsob péče o osoby s DO v zahraničí, například v Holandsku, severských zemích, Kanadě atd, který přesouvá hlavní díl péče o osoby s DO na neformální pečovatele – rodinu, přátele, sousedy, běžné služby a svépomocná hnutí. Zdůrazňuje ale potřebu finanční podpory a podpory profesionálů.

leták_kom

 

Jsme rádi že se tímto směrem může ubírat i “Reforma psychiatrické péče v ČR”, na které se snažíme aktivně podílet.

Rozvinout a posunout naše pojetí komunitní péče nám umožní projekt “Komunitní sociální práce”, reg.č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006135, podpořený ESF. Projekt v délce 36 měsíců jsme zahájili 1.3.2017.

opz-barevne

Vydáváme Listy Zahrady!

Třetí číslo (3/2017) je ke stažení zde: