Doporučená literatura, filmy

Doporučená literatura /a zdroje/

  • Bankovská Motlová L., Španiel F. Schizofrenie, Jak předejít relapsu, aneb terapie pro 21. století
  • Praško, J. Léčíme se s psychózou (co byste měli vědět o schizofrenii a jiných psychózách). 1. vyd. Praha: Medical Tribune CZ, 2005. 96 s.
  • Bankovská Motlová L., Kitzlerová E., Suchánek P., Mudrová H. Kuchařka pro nemocné psychózou. Vydalo Psychiatrické centrum Praha. 1. vydání-2011-88s.
  • Pěč, O., Probstová, V.. Psychózy (psychoterapie, rehabilitace a komunitní péče). 1. vyd. Praha: Triton,  2009. 256 s.
  • Kučerová, H. Schizofrenie v kazuistikách. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 106 s.
  • Kalina, K. Jak žít s psychózou. 1.vyd. Praha: Portál, 2001. 247 s.

Filmy a dokumenty o psychózách, duševním onemocnění

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *