Nejčastější mýty o psychózách

I dnes, v moderní době, bohužel stále silně přetrvávají hluboce zakořeněné předsudky a mýty týkající se duševních onemocnění. Zde si uvedeme některé z nich:

Mýtus: Psychóza je neléčitelná.

  • Není to pravda. Zcela se vyléčí přes 30% nemocných jedinců, třetině lidí se psychotická epizoda vrátí a je potřeba znovu nasadit léčbu. Poslední třetina se i přes medicínská opatření nevyléčí

Mýtus: Duševně nemocní psychózou a ti, kteří se uzdravili, jsou nebezpeční.

  • Násilí a agresivita se u lidí trpící psychózou objevuje jen zřídka nebo stejně často jako u běžné populace.

Mýtus: Člověk se schizofrenií má rozpolcenou osobnost.

  • I přes to, že člověk trpící psychózou se může chovat neobvykle, nemění se náhle na jinou osobu.

Mýtus: Normální člověk psychózou nikdy neonemocní.

  • Psychózou může onemocnět každý.

Mýtus: Psychóza ničí intelekt.

  • Psychóza neničí intelekt, jen někdy neumožňuje nemocnému jej plně využít.

Mýtus: Psychóza je zapříčiněna špatnou výchovou.

  • Není tomu tak, rodiče za vznik psychózy nemohou!

Mýtus: Lidé s psychózou nemohou pracovat.

  • Není to pravda, část lidé s psychózou je schopno pracovat v normálních pracovních podmínkách a část z nich může pracovat v chráněných pracovních podmínkách.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *