Co je to psychóza

Psychóza je termín popisující skupinu závažných duševních onemocnění, jež významně ovlivňují život člověka ve všech jeho aspektech a kvalitách. Psychóza je pojem zahrnující více duševních onemocnění – schizofrenii, bipolární poruchu, poruchu s bludy a další, které se od sebe liší zejména některými příznaky.

Pojem psychóza je v současné době velmi skloňován, o „schizofrenicích“ – lidech, kteří mají zkušenost s psychózou, se píše na titulních stránkách novin i bulvárních deníků. Často dochází ke zkreslení a veřejnost podléhá řadě mýtů a předsudků. Velkou roli hraje u tohoto onemocnění fenomén stigmatizace.

Co to vlastně psychóza je a jak ji můžeme chápat? Pohled jak veřejnosti, tak i odborníků na problematiku psychóz se v průběhu času výrazně mění. Není to tak dávno, kdy byli duševně nemocní izolováni od společnosti. Dominantní byl odborný pohled čistě medicínský – který pohlížel na člověka spíše jako na soubor příznaků než jako na jedinečnou bytost s odlišnou zkušeností, než je tomu u běžné populace. Dnes se dostává do popředí bio – psycho – sociálně – spirituální model, který nahlíží na člověka jako na komplex mnoha aspektů, které jej v životě ovlivňují. A stejně tak bychom se měli dívat na problematiku duševního onemocnění.

Za podstatný projev psychotického onemocnění je považována především ztráta kontaktu s realitou, kdy nemocný obtížně rozlišuje co je reálné a co ne. Člověk trpící psychózou, zvláště v první fázi svého onemocnění nemá náhled na svou nemoc, sám si neuvědomuje, že je nemocný. Psychózy výrazně postihují kvalitu života nemocného, omezují jeho pracovní schopnosti a uplatnění a mohou způsobovat potíže při začlenění se do společnosti.

Tento stav ale naštěstí není trvalý a neměnný – většinou se střídají období, kdy se příznaky psychózy vyskytují výrazně – tzv. ataky psychózy, s obdobími, kdy se potíže neprojevují (či jen nepatrně) – remise.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *