Hledáme aktivní osoby

Dlouhodobě a průběžně hledáme aktivní osoby se zkušeností s duševním onemocněním. Ti kteří mají chuť, energii a občas i trochu času organizovat aktivity, akce, podílet se vzniku publikací, novin atd. tvoří tzv. JÁDRO.

opz-barevneČlenové JÁDRA se setkávají (osobně v našem komunitním prostoru, v emailech, na sociálních sítích) a vymýšlejí a organizují (tam kde to JÁDRU dává smysl tak s podporou našich odborných pracovníků).

Kolem JÁDRA se nabalují další zájemci o spolupráci.

Pro zapojení do dílčí aktivity (příprava výstavy, zájem psát do “novin”, zájem natáčet video) nemusíte být členem JÁDRA (ale můžete).

Aktivní zapojení může být dočasné (pokud máte zrovna chuť a energii), zájem stát se členem JÁDRA není závazek do budoucnosti (své zapojení můžete kdykoliv omezit,  přerušit nebo ukončit).

Ćinnost JÁDRA má svá pravidla ale má i své výhody (možnost vzdělávat se a rozvíjet se v mnoha oblastech, možnost aktivně ovlivňovat věci…)leták_kom