Co je to schizofrenie

Ze skupiny psychotických onemocnění je schizofrenie nejčastější, ale také nejzávažnější. Tato nemoc narušuje všechny psychické funkce – myšlení, vnímání, emoce, jednání, chování a především kontakt s realitou.  Výrazně také mění kvalitu života. Jedním z důležitých rysů schizofrenie je její mnohotvárnost – je to nemoc, která se u každé jednotlivce projevuje odlišně, každý může mít jiný obraz nemoci. Lidé se schizofrenií mohou mít nejrůznější příznaky – halucinace (například slyší hlasy), bludy (mají nevývratná přesvědčení, např. že je někdo pronásleduje), nesourodost myšlení, jsou apatičtí, bez emocí, nejsou schopni prožívat radost atd.

Jak už jsme uvedli, schizofrenie je onemocnění s pestrou škálou symptomů a u každého člověka se projevuje jinak. Existují však diagnostické kategorie schizofrenie, které popisují jednotlivé typy schizofrenie. Povíme si o těch nejznámějších:

  • Paranoidní schizofrenie. Nejčastěji vyskytující se typ schizofrenie. Charakteristické jsou především bludy a halucinace. Paranoidní se nazývá proto, že se člověk s tímto typem schizofrenie cítí být ohrožen, je vztahovačný, má tendenci vykládat si nepodstatné projevy svého okolí jako jevy ohrožující jeho osobu. Začátek onemocnění a jeho ataky bývají spíše prudší a silně pocitově nabité, provázené úzkostí, strachem.
  • Hebefrenní schizofrenie. Obvykle propuká v dospívání. Projevuje se hlavně sociální necitlivostí, náladovostí, používáním vulgarismů, desorganizovaným myšlením. Častá je nelogická řeč, pseudofilosofování (úporné rozvíjení nesmyslných a nelogických témat), grimasování (zvýrazněné výrazy v tváři). Lze si to představit jako velmi zesílené (až bizardně) projevy pubertálního chování.
  • Katatonní schizofrenie. Je spíše vzácná (1% ze všech případů schizofrenie). Typické je narušení pohyblivosti (motoriky) – člověk například vydrží bez hnutí až několik dní ve strnulé a velice krkolomné poloze (fáze stuporózní), pak ale tento stav vystřídá stav neklidu, kdy je člověk s tímto typem schizofrenie desorganisovaně aktivní, nebo provádí monotónní pohyby (pohupování). Lze se také setkat se stavem tzv. voskové ohebnosti, kdy je možné měnit pozici strnulého pacienta bez návratných změn.
  • Simplexní schizofrenie. Projevuje se hlavně negativními příznaky. Bludy a halucinace se u tohoto typu neobjevují. Především dochází k sociálnímu stažení, ztrátě energie, motivace, ztrácí se životní síla a elán, oslabují se hygienické návyky, je patrná apatie, uzavřenost, bezcílnost.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *